TABLE 2.

Oligonucleotides used in this study

NameSequence (5′ → 3′)Use
MSN4-FCCACCAAGTCGACCAAATATGTCAmplification of CaMSN4 ORF for pACT1 fusion
MSN4-RCCCAAAAACGCGTTGATATAGAmplification of CaMSN4 ORF for pACT1 fusion
MNL1-FCGAAGGAGGGTCGACCAATATGGAmplification of MNL1 ORF for pACT1 fusion
MNL1-RGCAATAGACGCGTGCCACAAGAmplification of MNL1 ORF for pACT1 fusion
VP16-1TGGGAGATCTATAATGGCTCCACCAACCGATGTTTCTTTGGGTGATGAGCTCCACTTGGATGGTGAAGATGTTGCConstruction of VP16 activation domain
VP16-1BTTCACCATCCAAGTGGAGCTCATCACCCAAAGAAACATCGGTTGGTGGAGCCATTATAGATCTCCCConstruction of VP16 activation domain
VP16-2TTATGGCTCACGCTGATGCTTTGGATGATTTCGATTTGGATATGTTGGGTGATGGTGATTCTCCAGGGCCCGGTTTCACCCCACACGATTCTGConstruction of VP16 activation domain
VP16-2BTGTGGGGTGAAACCGGGCCCTGGAGAATCACCATCACCCAACATATCCAAATCGAAATCATCCAAAGCATCAGCGTGAGCCATAGCAACATCConstruction of VP16 activation domain
VP16-3TCTCCATACGGTGCTTTGGATATGGCTGATTTCGAATTCGAACAAATGTTCACCGATGCTTTGGGTATTGATGAATACGGConstruction of VP16 activation domain
VP16-3BATCAATACCCAAAGCATCGGTGAACATTTGTTCGAATTCGAAATCAGCCATATCCAAAGCACCGTATGGAGCAGAATCGConstruction of VP16 activation domain
VP16-4TTGGTATAACGCGTATAACTAGTTATGCTAGCATATCTAGAATAGGATCCTAACTCGAGATACTGCAGGGGGConstruction of VP16 activation domain
VP16-4BCCCCCTGCAGTATCTCGAGTTAGGATCCTATTCTAGATATGCTAGCATAACTAGTTATACGCGTTATACCACCGTATTCConstruction of VP16 activation domain
VP16-TGGGAGATCTATAATGGCTCCACCAmplification of VP16 activation domain
VP16-BCCCCCTGCAGTATCTCGAGTTAGGAmplification of VP16 activation domain
CYC1-TGATCCATATATGTCGACGTCCCTATTTATTTTTTTATAGTTATGTTAGTATTAAGAACGTTATTTATATTTCAAATCCATGGG ScCYC1 transcriptional terminator
CYC1-BTCGACCCATGGATTTGAAATATAAATAACGTTCTTAATACTAACATAACTATAAAAAAATAAATAGGGACGTCGACATATATG ScCYC1 transcriptional terminator
Linker-TCTAGCATATGGTACCATATGATATCATATACGCGTATATACTAGTTATACTCGAGATATGPolylinker
Linker-BGATCCATATCTCGAGTATAACTAGTATATACGCGTATATGATATCATATGGTACCATATGPolyliker
NLS-TCTAGCCCAAAGAAAAAGAGAAAAGTTGCGGCCGCTATATTCGATATAGGTACSV40 T-antigen NLS
NLS-BCTATATCGAATATAGCGGCCGCAACTTTTCTCTTTTTCTTTGGGSV40 T-antigen NLS
MSNDBD-FTGATGGTACCAGCAATCCCAmplification of CaMsn4DBD
MSNDBD-RCAGCAAGGGATCCAACAAACAmplification of CaMsn4DBD
MNLDBD-FGCTGGTACCGCTAGTGAmplification of Mn11DBD
MNLDBD-RGTGGAGGATCCAACAAAmplification of Mn11DBD
MSN4lex-FGGTCCACGCGTTGGTGGAGGTCCAGGTGGATCTCAAGAATTCCAACCTTTATTTGAAACAmplification of CaMsn4 for lexA fusion
MSN4lex-RCAAAATCTGCAGGGTAAACACCATACAmplification of CaMsn4 for lexA fusion
STRE-TGTCACCACCCCTAACAGCCCCTGTATACCCCTGGATCCCCCCTGTAAGCCCCTAIntroduction of STRE into reporter
STRE-BCTAGTAGGGGCTTACAGGGGGGATCCAGGGGTATACAGGGGCTGTTAGGGGTGIntroduction of STRE into reporter
YRE-TGTCACCTTAGTAAGAGCCTTAGTAAGGATCCTTAGTAATCGGATTAGTAATAGCGTTAGTAAAIntroduction of YRE into reporter
YRE-BCTAGTTTACTAACGCTATTACTAATCCGATTACTAAGGATCCTTACTAAGGCTCTTACTAAGIntroduction of YRE into reporter